JL Partner program – villkor

Genom att fyll i registreringsformuläret godkänner du JL Partner programmets användarvillkor. Du har läst, förstått och går med på villkoren.
Avtalet gäller mellan Jesper Linden Consulting och person eller företag som registrerar sig som JL Partner (nedan kallad JL Partner eller partner)

Gå med i programmet
Genom att registrera dig som JL Partner blir du godkänd att marknadsföra och rekommendera produkter och tjänster (som ingår i JL Partner programmet) och få en provision för varje försäljning som kan hänföras via en rekommendation från dig.

Partner ansvar
Marknadsföring av Jesper Linden Consultings produkter och tjänster måste följa de lagar och regler, vett och etikett som gäller. Produkter och tjänster får inte marknadsföras via spam eller annat olagligt eller olämpligt sätt. Marknadsföring får heller inte ske på sidor som kan upplevas som stötande, t.ex. sidor med pornografiskt innehåll eller sidor innehåller olagligt information.
Enbart marknadsföringsmaterial som Jesper Linden Consulting tillhandahåller får användas. Om eget material tillverkas eller tas fram skall detta godkännas av Jesper Linden Consulting.
Provision betalas bara ut då en bokning registrerats korrekt i Jesper Linden Consultings partnersystem. Det är alltså upp till varje partner att själv se till att korrekta spårningslänkar och koder används och att dessa fungerar korrekt. Partner kan ej i efterhand begära att en försäljning och provision ska bokas och betalas ut om spårningen ej bokats korrekt i Jesper Linden Consultings partnersystem.
Jesper Linden Consulting förbehåller sig rätten att stänga av partner med omedelbar verkan. Eventuell innestående provision betalas ej ut vid avstängning.
Jesper Linden Consulting har rätt att ändra i partnerprogrammet och villkoren när som helst utan förvarning.

Relation JL Partner och Jesper Linden Consulting
JL Partner är helt fristående från Jesper Linden Consulting. Partner är alltså en fristående affärspartner, i alla aspekter, till Jesper Linden Consulting (ej anställd). Varje partner tar själv ansvar för ekonomiska och lagliga aspekter, frågor och eventuella skador som kan uppkomma. Jesper Linden Consulting kan ej ställas till ansvar för eventuella ekonomiska eller lagliga frågor som JL Partner ställs inför. Detta innebär också att JL Partner tar ansvar för att redovisning och inbetalning av eventuella skatter sker enligt lag och på korrekt sätt.
Partner kan ej begära mer pengar eller provision än vad som finns bokat i Jesper Linden Consultings partnersystem.

Spårning
När någon klickar på parters unika partnerlänk (via t.ex. länk, banner etc.) läggen cookie in i deras webläsare. Cookien innehåller information om den partner som lagt ut länken. Även IP adressen spåras och kan användas som underlag för att bestämma vilken partner som ska bokföras för rekommendationen.
När personen som klickat på länken köper någon av de produkter eller tjänster som ingår i JL Partner programmet bokas en provision på den partner som gjort rekommendationen. Provision bokas med den summa som gäller för produkten eller tjänsten vid gällande tidpunkt.
Enbart spårning som registrerats i Jesper Linden Consultings partnersystem kan tillgodoräknas JL Partner.

Utbetalning av provision
Utbetalning görs tidigast 30 dagar efter transaktionsdatumet för försäljning.

Jesper Linden Consulting
Kvillingevägen 24
616 34 Åby
www.jesperlinden.se